Sabtu, 11 Jun 2011

Rintangan Perjuangan Dalam Kehidupan Pendakwah

PERTAMA — Menyentuh 5 jenis dugaan yang kerap menimpa seorang Muslim lebih-lebih lagi Da’ei yang beriman kepada Allah Subhanahu Wata’ala sebagai Tuhan, kepada Nabi Muhammad Sallallahu’alaihi Wasallam dan Al Qur’an; sebagai perlembagaan, serta ingin ‘committed’ dengan apa yang diyakininya. Lima jenis dugaan yang tersebut di dalam hadith Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam itu ialah:

i) Orang Mukmin yang dengki kepadanya

ii) Orang Munafiq yang membencinya

iii) Orang kafir yang mahu memeranginya

iv) Syaitan yang hendak menyesatkannya

v) Nafsu yang sentiasa bertarung dengannya

KEDUA --- Menyentuh muasafat Imaniyyah yang mesti dimiliki oleh para aktivis Muslim dan Da’ei di setiap zaman dan tempat untuk menjadi manusia yang Rabbani, iaitu beberapa sifat-sifat yang terkandung di dalam ayat suci:

i) Orang yang sentiasa bertaubat

ii) Orang yang ‘abid

iii) Orang yang sentiasa bertahmid memuji Allah Subhanahu Wata’ala

iv) Orang yang berpuasa atau berkelana

v) Orang yang rukuk dan sujud

vi) Orang yang sentiasa menyuruh yang ma’ruf, mencegah yang munkar

vii) Orang yang sentiasa menghormati batasan-batasan Allah Subhanahu Wata’ala

KETIGA — Menghuraikan bekalan yang harus ada pada penyeru ke jalan Allah Subhanahu Wata’ala untuk menuju hari pembalasan. Bekalan-bekalan tersebut dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam dengan sabdanya:

i) Puasalah pada hari yang amat panas demi hari kebangkitan kelak

ii) Sembahyang 2 raka’at di malam yang gelap demi kelengangan kubur

iii) Tunaikanlah Haji demi kegigihan melaksanakan hal-hal yang sukar

iv) Bertuturlah dengan perkataan yang benar dan kuasailah diri dan memperkatakan yang bathil

v) Hulurkanlah sedekah dan tunaikan secara senyap-senyap

KEEMPAT —Huraian ini juga mengajukan beberapa dayung dan bahtera penyelamat. Para Da’ei Muslim, hendaklah mengenderainya moga-moga mereka sampai ke pantai bahagia di dunia dan di akhirat. Antara dayung dan bahtera tersebut ialah:

i) Mengenal Allah Subhanahu Wata’ala dan beriman kepadaNya

ii) Beribadah kepada Allah Subhnahu Wata’ala dan cenderung kepadaNya

iii) Mengingati Allah Subhanahu Wata’ala

iv) Takut kepada Allah Subhanahu Wata’ala

v) Sentiasa bermuraqabah dengan Allah Subhanahu Wata’ala

vi) Ikhlas kepada Allah Subhanahu Wata’ala

vii) Redha

viii) Mengasihi Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam

ix) Mengasihi para sahabat Rasulullah Sallahu’alaihi Wasallam

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...