Rabu, 19 Jun 2013

Sekitar Jamaah Islamiyyah

MUQADIMAH

1. PENGERTIAN JEMAAH

Jamaah dari segi Bahasa berasal dari Bahasa Arab bererti bilangan yang ramai dari manusia tertentu yang berkumpul di atas satu tujuan.

Dari segi syara’ berdasarkan al-Qur’an dan AsSunnah, Jamaah Islamiyyah ialah satu jamaah (perkumpulan umat Islam) yang dibentuk oleh ulama’ yang terdiri daripada ahli al-Halli wa al-aqdi yang berhimpun di atas mandat seorang khalifah (Amir, imam atau ketua daripada kalangan orang Islam ) bagi seluruh umat Islam. Ia hendaklah dibina di atas kesepakatan dalam urusan Islam yang dipimpinoleh ahli-ahli Islam dan jamaah ulama’ mujtahidin dengan seorang ketua atau amir. Pendapat ini mengambil kira tentang kewibawaan ulama’ dalam mengawasi dan menasihatinya supaya tidak terkeluar dari landasan syariat Islam.

2. KEPERLUAN KEPADA SEBUAH JAMAAH ISLAMIYYAH

a) Jamaah Islam merupakan satu institusi yang bergerak memperjuangkan Islam dari sebarang ancaman musuh-musuh Islam. Oleh itu jemaah diperlukan untuk membina individu, keluarga, masyarakat, pemerintahan dan perlaksanaan undang-undang Islam.

b) Umat Islam yang berorganisasi dengan jemaah Islam yang benar-benar mempoerjuangkan Islam tidak akan dapat disesatkan oleh musuh kerana mereka sentiasa dilindungi oleh ajaran Al-Qur’an dan Hadis Nabi saw. Nabi saw bersabda:-

“Barangsiapa yang memecahbelahkan, maka ia bukan dari kalangan kami. Rahmat Allah berada bersama-sama dengan jemaah, dan sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang menyendiri”

Sabda Nabi saw lagi:

“Hendaklah kamu berjemaah kerana sesungguhnya jemaah itu adalah rahmat dan perpecahan itu merupakan azab”

c) Jemaah Islam merupakan satu tempat melatih kita berkepimpinan dengan cara memberi wala’ dan baiah kepada seseorang ketua pimpinan. Sebagaimana Sabda Nabi saw:-

“Apabila berangkat tiga orang dalam musafir, maka salah seorang daripada mereka hendaklah menjadi ketua”

d) Berjemaah merupakan jalan pelaksanaan cita-cita Islam untuk memakmurkan bumi Allah ini, berlandaskan kaedah usul fiqh.

“Tidak sempurna suatu kewajipan melainkan dengannya maka ia adalah wajib.”

e) Berjemaah boleh menambahkan keutuhan hubungan antara mukmin dengan mukmin yang lain. Mereka juga saling mempercayai, menyayangi serta bekerjasama dalam menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Firman Allah swt:-

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain, mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan solat dan mengeleluarkan zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah” (Surah At Taubah : 71)

f) Bagi orang yang berada dalam jemaah Islam, mereka adalah syuhada’ dan pejuang Islam yang sanggup bekerja dan beramal untuk keredhaan Allah.

g) Beriltizam dengan kepatuhan, ketaatan dan disiplin jemaah. Setiap anggota jamaah mestilah beriltizam dengan memberi sepenuh keyakinan, ketaatan dan komitmen dengannya. Kesetiaan dan kepatuhan ini terpancar dari dalam diri ahli-ahli sendiri dengan kerelaan dan kecintaan kepada jamaah.

h) Jemaah Islam sebagai pembentuk masyarakat berakhlak. Sesungguhnya kekuatan sesebuah jamaah bukan hanya bergantung kepada pencapaian dalam bidang ekonomi, politik, teknologi, perhubungan dan sebagainya tetapi juga kepada kekentalan semangat beragaman dan akhlak mulia. Seringkali organisasi yang tidak berasaskan keredhaan Allah mengalami kehancuran akibat keruntuhan moral ahli-ahlinya seperti pecah amanah, rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Jamaah Islam adalah pemangkin masyarakat kea rah melahirkan masyarakat yang bermoral.

i) Jamaah sebagai pelantar masa depan ummah. Masyarakat Islam kini menghadapi pelbagai masalah sama ada dari dalaman atau luaran, ditambah pula dengan kemunduran berbanding dengan Negara-negara lain. Jamaah Islam perlu menyatukan semula umat Islam dan membuat perancangan mengenai arah tuju dan corak pentadbiran Islam pada masa depan, umat Islam bukan sahaja ditelan arus kemajuan tetapi menjadi mangsa kemusnahan dari musuh-musuh Islam.

3. DALIL DAN KEWAJIPAN BERJEMAAH

Jamaah Islam adalah untuk merealisasikan segala tuntutan Islam yang diwajibkan. Tujuannya adalah untuk menegakkan daulah Islamiyyah. Adalahmustahil untuk laksanakan hasrat itu dengan hanya usaha perseorangan tanpa usaha jamaie yang tersusun rapi.

Oleh kerana merealisasikan tujuan yang besar ini merupakan satu kewajipan yang diwajibkan oleh Islam ke atas umat Islam dan tujuan ini hanya dapat dilaksanakan dengan adanya jamaah dan amal jamaie. Keperluan kepada sebuah jamaah Islamiyyah dan amal jamaie adalah berdasarkan kepada hujah-hujah berikut:

a) Dalil daripada al-Qur’an

Firman Allah swt:
“Dan hendaklah ada dikalangan kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma’ruf, mencegah yang mungkar, dan merekalh orang yang berjaya” (Ali Imran ; 104)

Perkataan ummah di dalam ayat tersebut adalah bermaksud ‘toifah atau jamaah’. Jelas bahawa ianya bukan beerti individu-individu yang terpancar-pancar atau sekadar sekelompok manusia. Ummah disini bermaksud satu jemaah yang terdiri daripada individu yang bersatu dalam satu ikatan ukhwah atau wahdah yang padat, laksana organ-organ yang ada pada diri seseorang.
Firman Allah swt;
“Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, kamu menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang berbuat mungkar dan kamu beriman kepada Allah” (Ali Imran ayat 110)

“Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berjihad dijalannya dalam barisan seolah-olah satu binaan yang tersusun kukuh” (As Saff ayat 4)

‘Satu binaan yang tersusun kukuh’ bermaksud satu organisasi yang luas diikat dengan kesatuan dan kekuatan, sebahagian memperteguhkan sebahagian yang lain dengan caranya yang tersendiri, dan seluruh organisasi itu umpama satu organ yang hidup dan lengkap.

b) Dalil daripada hadis Rasulullah saw:

“Hendaklah kamu berada dalam jamaah kerana sesungguhnya berjemaah itu rahmat sedang perpecahan itu adalah azab”

“Barangsiapa yang memecahbelahkan, maka ia bukan daripada kalangan kami. Rahmat Allah berada bersama-sama dengan jamaah, dan sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang menyendiri”

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri daripada jamaah kaum muslimin, maka beerti ia mati sebagai mati jahiliyyah”

Hujah berikutnya yang menekankan kepentingan amal jamaie’ adalah waqi’ atau realiti yang kita hadapi sekarang. Realiti memberikan pengajaran bahawa usaha berseorangan walaupun ikhlas sekalipun tidak dapat meninggalkan kesan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Allah menjadikan dunia ini berjalan diatas hukum sebab dan akibat. Dimana kelalaian dalam sesuatu perencanaan atau tindakan itu menjadi sebab sesuatu akibat buruk yang terjadi kepada kita.

Jika diperhatikan pada golongan yang menentang Islam, maka didapati mereka itu bekerja secara jamaah, parti dan kesatuan-kesatuan yang tersusun. Kerana itu tidak dapat diterima syara’ dan akal musuh-musuh ini dapat dihadapi dengan jayanya oleh usaha-usaha individu-individu yang terpancar-pancar.

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB SEBUAH JAMAAH ISLAMIYYAH

1. Membentuk kesedaran dan penghayatan Islam terhadap masyarakat.

Jamaah Islamiyyah adalah berperanan untuk mewujudkan kesedaran masyarakat terhadap ubudiyyah kepada Allah. Kesedaran ini pula hendaklah diasaskan kepada hakikat bahawa Islam tidak dapat wujud bersama jahiliyyah. Perubahan yang dipimpin oleh jamaah Islam adalah satu perubahan yang menyeluruh. Perubahan ini bermula dengan memberi penjelasan kepada manusia berkenaan aqidah Islam yang kukuh supaya mereka dapat membezakan di antara hak dan batil.

2. Mentarbiyyah dan menyusun du’at di dalam sebuah gerakan untuk berperanan sebagai penggerak dakwah di dalam masyarakat.

Setiap usaha kea rah perubahan memerlukan penggerak. Penggerak ini perlu terlebih dahulu disediakan untuk memikul tugas kepimpinan da’wah dan risalah. Peranan ini hendaklah dilaksanakan oleh jamaah agar persediaan yang sepatutnya telah dilakukan sebelum ianya terus terjun ke kancah perjuangan yang lebih luas.

Kesedaran Islam yang disebarkan oleh jamaah Islam di dalam masyarakat semestinya dapat mendorong beberapa orang di kalangan masyarakat yang sedar bahawa mereka juga bertanggungjawab untuk terlibat dalam perjuangan Islam. Unsure-unsur inilah yang mesti dikumpulkan oleh jamaah Islamiyyah bagi menguatkan soffnya untuk melaksanakan tugas-tugas penyusunan tanzim dan penyebaran da’wah kepada masyarakat.

3. Mengepalai risalah perjuangan Islam dan berfungsi sebagai Negara Islam.

Jamaah Islamiyyah yang tegak di atas prinsip untuk menghancurkan taghut dan menegakkan aqidah dalam mengepalai risalah Islam yang syumul. Ia hendaklah benar-benar menonjolkan ciri-ciri Islam yang sepenuhnya dari segi aqidah, syariat, ibadah dan akhlak.

4. Menentang dan menghancurkan jahiliyyah dari akar umbinya hingga kepada seluruh manifestasinya.

Perubahan yang dilaksanakan oleh jamaah Islamiyyah adalah perubahan yang menyeluruh. Perubahan ini adalah yang dapat mewujudkan tuntutan asas terhadap penerimaan manusia dan masyarakatnya terhadap Islam. Tuntutan asas ini ditegaskan oleh al-Qur’an:

“Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata” (Surah Al Baqarah : 208)

5. Menegakkan Daulah Islamiyyah di atas keruntuhan jahiliyyah dan terus berjuang untuk berperanan sebagai pemimpin umat sejagat.

Jamaah Islam mestilah mencabut jahiliyyah ke akar umbinya sebelum menegakkan Daulah Islamiyyah. Daulah Islamiyyah mesti ditegakkan di atas keruntuhan jahiliyyah. Ini kerana selagi jahiliyyah mempunyai tapak dalam masyarakat, maka selagi itulah perubahan yang total tidak dapat diwujudkan oleh Jamaah Islam.

Tertegaknya Negara Islam beerti tugas-tugas da’wah dan jihad yang dahulunya tidak dapat dilaksanakan melalui kuasa pemerintahan dan perundangan kini dapat dilaksanakan melalui kuasa Negara. Tujuan Daulah Islamiyyah bukan hanya mewujudkan suasanan damai, melindungi keselamatan rakyat dan menentang pencerobohan musuh dari luar, tetapi juga untuk melaksanakan hokum-hukum Islam dalam segala urusan kenegaraan dan menyebarkan da’wah Islam di seluruh pelusuk Negara.

CIRI-CIRI JAMAAH ISLAM HAKIKI.

Di antara cirri-ciri yang ada pada sebuah jamaah Islamiyyah adalah:

1. Jamaah yang meyakini bahawa Islam adalah satu-satunya kekuatan yang dapat membangun semula ummah.

Jamaah ini dapat membebeaskan semula golongan mustad’afin (golongan yang lemah) dan menyelamatkan dunia dari kehuru-haraan dan kehancuran.

2. Jamaah yang lahir dari kesedaran sendiri.

Jamaah ini lahir daripada tuntutan al-Qur’an dan as-Sunnah tanpa dipengaruhi oleh mana-mana golongan sama ada timur ataupun barat. Firman Allah swt:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang dari melakukan segala perbuatan yang salah. Dan mereka ialah orang-orang yang berjaya” (Surah Ali Imran : 104)

Sabda Nabi saw yang diriwayatkan dari Huzaifah Ibnu Yaman:
“Wajiblah kamu bersama Jamaah Muslimin dan pimpinan mereka”

3. Jamaah yang meyakini akan kesejagatan Islam.

Kedatangan Islam ialah untuk memberi kebahagiaan kepada sekalian makhluk terutamanya terhadap manusia. Ianya tidak ditentukan hanya kepada bangsa Arab, Melayu, Turki dan bangsa-bangsa tertentu sahaj bahkan ianya untuk seluruh manusia.

4. Jamaah yang memperjuangkan Islam secara menyeluruh tidak kurang dan tidak melampau.

Firman Allah swt:
“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam agama Islam dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata” ( Surah Al Baqarah: 207)

5. Jamaah yang mengutarakan kebenaran yang tunggal dalam sejarah perjuangan Islam.

Jamaah yang memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh ahli Sunnah Wal Jamaah. Ia berterus-terang dalam menyatakan kebenaran walaupun di saat orang lain membisu seribu bahasa. Meskipun mereka ditindas, namun Jamaah Islamiyyah tetap diteruskan dengan perjuangannya yang suci.

Jamaah Islam itu sentiasa wujud di sepanjang sejarah dan ia berperanan menjaga Islam dan memeliharanya dengan lengkap dan sempurna sama ada dalam hal-hal aqidah, akhlak, perjalanan hidup serta kewajipan beriltizam dengan Islam sebagai cara hidup.

6. Jamaah yang mengutarakan kebenaran yang membolehkan umat Islam bersatu.

Jamaah yang tidak melupai wadah perjuangan yang bersifat keterbukaan yang boleh menyatupadukan para anggotanya pada prinsip dan dasar sekalipun mereka berbeza di dalam masalah furu’.

7. Di antara sifat-sifat Hizbullah ialah:
– Cintakan Allah dan Allah cintakan mereka
– Merendah diri sesama mukmin
– Bersikap tegas dengan orang-orang kafir.
– Berjihad pada jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang mencelanya.
– Memberi kesetiaan kepada Allah, Rasul dan para mukmin (pimpinan).
– Mendirikan solat.
– Menunaikan zakat
– Sentiasa ruku’ kepada Allah

Sifat mereka tersebut selari dengan Firman Allah di dalam Al-Qur’an:

“Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang berpaling tadah dari agamanya(murtad), maka Allah akan mendatangkan pula satu kaum yang Allah kasihkan kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah, bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan bersifat tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang pada jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah kurnia Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakiNya kerana Allah amat luas limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuanNya” (Surah Al-Maidah : 54-56)

REALITI JAMAAH ISLAM MASA KINI.

Gerakan islam yang muncul di beberapa Negara telah memainkan peranan amat penting dalam mencetuskan perubahan sosial di dalam lingkungan operasinya. Dengan pelbagai pendekatan, gerakan Islam bergerak ke arah mencapai cita-cita membangunkan kegemilangan dan keagungan Islam.

Kemunculan gerakan-gerakan sememangnya ditunggu-tunggu kehadirannya. Tetapi realiti yang berlaku, gerakan-gerakan yang septutnya mengungguli konsep al-ta’awun fil birr- wa al taqwa dalam membangunkan Islam tidak mengikut acuan sepatutnya. Bahkan persefahaman yang sepatutnya dijadikan penghubung antara mereka diganti dengan perbalahan dan perlumbaan yang tidak menguntungkan. Hasilnya agenda membangunkan Islam terpaksa dikongsi dengan agenda perseteruan sesame gerakan Islam yang dengan sendirinya melemahkan kembali Islam.

Pertembungan yang berlaku sedikit sebanyak menimbulkan kesan buruk terhadap Islam dan umatnya. Umat Islam semakin kabur tentang Islam ditengah-tengah pertembungan gerakan Islam. Anggota-anggota gerakan Islam juga tidak sekata di dalam menghadapi situasi ini. Bahkan kebanyakan mereka mengambil jalan mudah dengan bertindak berkecuali dan escape daripada gerakan dakwah.

Umat Islam perlu menyedari keunikan mereka sebagai umat yang satu (ummatan wahidah). Usaha-usaha ke arah itu perlu dirancang dan difikirkan semula dengan mengenepikan segala kepentingan dan hawa nafsu dan meletakkan kepentingan ummah sebagai agenda utama. Justeruj, gerakan Islam perlu nmengambil beberapa langkah dalam usaha mewujudkan perpaduan dengan penuh rasa pengorbanan dan pengharapan agar perpaaduan ummah wujud sekali lagi untuk menerangi alam yang gelap gelita.

TA’ADDUD JAMAAH: PENGERTIAN, FAKTOR PENYEBAB, KESAN DAN PENYELESAIANNYA.

Ta’addud Jamaah bermaksud berbilang-bilang jamaah.

Menurut Al-Imam Asy Syafie di dalam kitabnya ‘ Ar-Risalah’ merengakan bahwa : mengikut fahaman saya terhadap Rasulullah saw:

“Wajiblah kamu bersama-sama Jamaah Islam dan kepimpinan mereka”

Bahawa gerakan Islam itu sepatutnya satu sahaja. Walaupun demikian sabda junjungan dan pendapat para ulama’ yang muktabar tetapi kenyataannya tidak sedemikian khususnya di Negara kita. Di Negara kita ini terdapat bermacam-macam jamaah yang menamakan jamaah mereka dengan gerakan Islam.

HAKIKAT PERBEZAAN DAN PERSELISIHAN

Sebenarnya, apabila diteliti sebab wujudnya pelbagai jamaah dan memerhati tabiat kemunculannya, kita akan dapati bahawa kebanyakannya berpunca dari perbezaan manhaj dan cara bekerja para daie. Mereka memilih jalan yang difikirkan paling sesuai dan lebih dekat untuk mencapai matlamat, berpandukan nas-nas al-Qur’an dan al-hadith dan membuat beberapa penyesuaian mengikut keperluan semasa.

Para nabi telah diutuskan ke atas muka bumi ini dengan manhaj dan syariat mereka yang berbeza. Firman Allah swt dalam Al-Maidah 5:48.

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,”

Kita meyakini bahawa perbezaan ijtihad yang didasarkan kepada al-Qur’an an as-Sunnah samalah dengan perbezaan manhaj para nabi dan syariat mereka dalam sesetengah perkara, sedangkan agama mereka sama. Firman Allah swt Al-An-am 6:161

“Katakanlah: “Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik”.”

dan an-Nahl 16:123.

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif.” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”

Kepelbagaian manhaj inilah yang telah mempengaruhi cara berfikir para pendakwah hai ini. Hal ini telah mengajak mereka untuk berijtihad berdasarkan pemahaman mereka terhadap nas-nas al-Qur’an dan al-Hadith. Ijtihad ini sendiri mungkin tepat dan mungkin tidak tepat. Jadi ia mempunyai ruang untuk perbincangan dan kritikan.

Hasil daripada perbincangan di atas menjelaskan bahawa di sana terdapat kepelbagaian dan perbezaan yang telah menjadi fitrah manusia. Walaubagaimanapun ini tidak menafikan perpaduan yang dituntutserta larangan perpecahan ummah kerana perbezaan dalam persepsi ini sememangnya suatu yang diharuskan oleh syara’ dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan.

FAKTOR-FAKTOR BERLAKUNYA TA’ADDUD JAMAAH.

Banyak jamaah yang muncul dengan faktor-faktor (dakwaan) tersendiri, antaranya ialah:
1. Gerakan Islam sedia ada telah kehabisan matlamat dan tujuannya sedangkan matlamat dan cita-cita Islam belum tercapai.
2. Gerakan Islam sedia ada tidak lengkap dan menyeluruh.
3. Gerakan Islam sedia ada mempunyai kekeliruan dan seribu satu persoalan. Justeru mewujudkan Gerakan Islam baru dapat menyelamatkan mereka yang bekerja dalam lapangan Islam daripada pelbagai tuduhan dan subahat serta persoalan yang pelbagai itu.
4. Gerakan Islam sedia ada banyak melakukan kesalahan.

NATIJAH BERBILANG JAMAAH.

1. Tuduhan, cabaran dan kesalahan yang dijangka tidak mengenainya juga turut dihadapi.
2. Mereka tidak sedar bahawa yang ditentang ialah Islam sekalipun atas nama apa jamaahnya.
3. Kecacatan yang mereka lihat ada pada orang lain hinggakan menubuhkan jamaah baru sebenarnya telah berada pada mereka. Sedangkan apa yang mereka lakukan adalah sebahagian pemecahan kepada umat Islam.
4. Jamaah baru itu hanya seperti gerakan dhirar yang mengelirukan orang ramai terhadap kemampuan Islam menyelesaikan masalah ummah.

SOALAN PERBINCANGAN
1. Bincangkan jamaah-jamaah di sekitar kampus dan bezakan manhaj perjuangan (ideology) setiap jamaah tersebut.
2. Huraikan penyelesaian terhadap ta’addud jamaah di dalam kampus.
3. Huraikan ppakah kaedah terbaik di dalam melakukan amal jamaie

Rujukan :
1. Kertas Kerja Jemaah Islamiyyah (UM)
2. Kertas Kerja Amal Jamaie dan Tuntutannya (UM)
3. Model Kerajaan Islam (Y.B Dato’ Haji Haron Taib)
4. Pra Syarat Kemenangan Kita ( Ustaz Hj Nasruddin Hassan At Tantawi).
5. Manhaj Daurah Tadribiyyah (tajuk Akhlak dan Adab Berjemaah).
Sumber: DEWAN PEMUDA PAS WILAYAH PERSEKUTUAN
Read More

Selasa, 18 Jun 2013

KESATUAN HATI

Kesatuan hati sangat dipelukan dalam jama`ah, karena nusrah / pertolongan Allah swt akan turun apabila dalam jama`ah ada kesatuan hati. Sebaliknya Allah swt tidak akan memberi pertolongan dalam satu jama`ah bila tidak ada kesatuan hati, dan ini akan berpengaruh pada orang-orang di sekitar kita.


Bila dalam jama`ah ada kesatuan hati, maka orang-orang pun akan memperhatikan dan mendengarkan kita. Kesatua hati akan wujud dengan kasih sayang.

Cara Untuk Menimbulkan Kasih Sayang Diantara Kita ;
1. Rendah hati
2. Mema`afkan kesalahan orang lain
3. Selalu berprasangka baik terhadap sesama muslim. Pandang kebaikannya dan jangan pandang keburukannya.
4. Bila saudara kita berbuat kesalahan jangan ditegur di depan umum.


Umar r.a berkata, ada 3 perkara yang dapat menimbulkan kasih sayang sesama muslim:

1. Panggil nama saudara kita dengan nama yang disukainya.
2. Sebarkan salam baik pada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, kecuali orang kafir / musyrik.
3. Berikan tempat yang baik untuk saudara kita, apabila duduk dalam suatu majlis.

3 Perkara yang diringankan hisabnya :
1. Orang yang mudah mema`afkan kesalahan orang lain yang berbuat jahat pada kita.
2. Orang yang mudah mema`afkan orang yang tidak ikram pada kita.
3. Orang yang memaafhan orang yang memutuskan silaturrahmi dengan kita.

Beberapa Hal Untuk Mencapai Kesatuan Hati :
1. Niat keluar untuk memperbaiki diri dan da`wah.
2. Niat dari rumah kita hendak satukan hati dengan saudara-saudara kita yang sebelumnya belum kita kenal.
3. Saat bertemu berpelukan sambil berdo`a, bersalaman sambil berdo`a dengan saudara kita dan sebarkan salam.
4. Ta`lim wa ta`lum, belajar dan mengajar dengan lapang dada dan lemah lembut.
5. Semangat mujahadah (sungguh-sungguh ingin berkorban )
6. Makan berjama`ah, tidur berjama`ah
7. Saling mema`afkan, saling bantu dalam segala hal dan bekerja sama bila ada tugas dari amir.
8. Selalu bermusyawarah bila ada sesuatu hal yang terjadi dalam jama`ah
9. Selalu berprasangka baik terhadap saudara muslim, pandang kebaikannya dan jangan pandang keburukannya.
10. Perbanyak ikrom / khidmat pada saudara kita. Orang yang paling banyak khidmat pada jama`ah dialah yang paling mulia.
11. Perbanyak dzikir.
12. Saling mengingatkan, nasehar menasehati dan selalu koreksi diri.
13. Sabar menghadapi sifat saudara kita dan saling pengertian
14. Saling membangunkan shalat tahajjud.
15. Jangan ada yang merasa lebih pandai atau lebih baik daripada yang lain.
16. Jaga kata-kata kita jangan sampai menyinggung perasaan saudara kita
17. Bila ada jamaah yang tidak tertib jangan langsung ditegur, tapi sampaikan saja lewat usul-usul da`wah.
18. Do`a agar Allah melindungi kita dari gangguan syetan yang akan memecah belah hati kita.
19. Satu fikir ( fikir umat dan agama Allah )
20. Amal ijtima`I, atau bersama lebih diutamakan daripada amal infirodi /sendiri-sendiri.

Read More

Isnin, 10 Disember 2012

WARKAH ABI

WARKAH ABI
Dedikasi buat keluargaku Usratulimtiaz

Genap 2 dasawarsa Bumi Kinanah abi tinggalkan bersama sejuta memori suka dan duka. Namun tetap menjadi yang terindah subur bertaman di relong sejarah kehidupan abi hingga kini. Usai menamatkan pengajian Ijazah Pertama abi di Universiti Al Azhar, Cairo dalam Kuliah Bahasa Arab, abi kembali ke tanahair memulakan episod baru berpijak di tanah kehidupan reliti, berkerjaya dan berkeluarga. Betapa pantas waktu itu berlalu dan betapa jauh ia pergi meninggalkan kita. Hari ini, masih di atas tapak kaki yang sama abi berdiri merenung jarak perjalanan sesingkat yang terbaki, sedang kudrat semakin terbatas, tidak lagi segagah dulu berlari membelah ranjau mendepani hukum karma.

Anak-anak yang abi cintai......
Sehingga ke epilog kehidupan ini, banyak sudah yang abi perolehi dan tidak kurang juga yang abi gagal mendapatkannya. Namun bagi abi kebahagiaan itu bukanlah memiliki segalanya, tetapi kebahagiaan itu akan terasa bila kita sentiasa bersyukur dan redha dengan apa yang ada. Antara ni'mat paling berharga yang Allah anugerahkan dalam hidup abi adalah Usratulimtiaz yang selama ini menjadi penyejuk di mata penawar di hati. Hari ini Usratulimtiaz sudah  menjangkau usia 20 tahun, andai diukur pada seorang manusia, ia pasti seorang pemuda yang gagah dan penuh bertenaga, usia yang penuh dengan semangat dan cita-cita. Usratulimtiaz itu bagaikan sebuah taman, di dalamnya kita gembira bermain dan menikmati manisnya persahabatan. Di dalamnya kita sama-sama memetik bunga yang indah dan harum. Di dalamnya kita bercerita dan melakar warna pelangi yang indah. Usratulimtiaz juga adalah sebuah madrasah, di dalamnya kita pelajari tentang ketuhanan dan kehambaan, tentang alam dan kemanusiaan,  tentang kebenaran dan kebatilan jua tentang sejarah dan masa hadapan. Dan kita sama-sama berusaha membetuli apa yang salah dan melengkapi apa yang kurang dengan penuh rasa sedar dan harap. Ia benar-benar anugerah Allah yang teramat indah dan tuntas kita syukuri.

Ratusan sudah lulusan madrasah Usratulimtiaz di luar sana, telah berjaya, punyai kerjaya, perniagaan, rumahtangga dan sebagainya. Mungkin itulah dambaan setiap manusia, termasuk abi senditri. Kadang kala kita terlupa amaran dari Allah swt dalam firmanNya yang bermaksud: " dan ketahuilah olehmu bahawa anak pinak kamu dan harta benda kamu itu merupakan fitnah (ujian) bagin kamu,....." al Anfaal 8:28
Sepatutnya kemudahan dan kesenangan hidup yang dini'mat menjadi dorongan untuk terus bekerja untuk Islam dan dakwah. Apa yang telah sama-sama kita pelajari, kita bincang dan bahaskan dalam siri liqa Usratulimtiaz sepatutnya kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih hidup dan waqie. Kita terus berusaha memperkasa Usratulimtiaz ini agar kita mampu melahirkan lebih ramai sukarelawan untuk memikul beban dakwah dan tarbiah. Bukan menjadi orang yang lemah, sering tercicir dan selalu mencipta alasan untuk menguzurkan diri dari tanggungjawab dakwah. Jangan ada di kalangan kita orang yang cuba memencilkan diri dari jamaah, dalam situasi yang lebih mikronya, dari usrah. 

Anak-anakku tercinta
Rasa walang sering menjalar dalam sanubari ini bila melihat sebahagian besar sahabat-sahabat kita yang telah dijangkiti penyakit wahn, penyakit cintakan dunia takutkan mati. Ingatlah di suatu masa nanti Allah pasti akan bertanyakan kita: Di manakah kamu di saat orang lain bermati-matian bekerja dan berjuang untuk kemenangan Islam? Kamu sibuk menguruskan kerja dan harta kamu di saat orang lain berlumba-lumba menginfaqkan harta mereka di jalan Allah. Kamu bersukaria dengan isteri dan anak-anak kamu, di saat orang lain mengorbankan masa, tenaga dan nyawa mereka kepada perjuangan Islam. Kamu menggantung ijazah kamu di dinding untuk tontonan sedang masyarakat berada dalam kejahilan mengharapkan curahan ilmu yang engkau pelajari. Muhasabahlah wahai anak-anakku yang aku sayangi, jika ada di kalangan kita orang yang sebegini maka ia adalah seumpama binatang peliharaan, bahkan terlebih sesat dari binatang tersebut. wal'iyaazubillah.

Dalam meditasi ini kusulam segala harapan agar anak-anakku yang diasuhtarbiah di mihrab Usratulimtiaz  diberi Allah kekuatan dan istiqamah di atas jalan dakwah dan perjuangan Islam serta dijauhkan Allah dari sifat futur dan lari dari landasan perjuangan.

Semoga bicara ringkas ini menjadi stanza cinta yang sentiasa berkidung dalam ingatan kalian.
`


Read More

Jumaat, 21 September 2012

Buih Hari ini Adalah Pemuda Hari Esok (Siri II)


Sahabat yang dihormati sekalian,
            Rahsianya adalah kerana mereka memiliki keperibadian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini telah diakui oleh baginda Rasulullah SAW sebagai Keperibadian Al Quran yang Rabbani’. Siapa yang membentuk mereka sehingga memiliki sifat yang mulia ini? Benar sekali, baginda Rasulullah SAW telah membentuk mereka sehingga lahirlah satu kumpulan pemuda yang unggul yang sebelum ini pernah hidup di zaman jahiliah yang penuh kegelapan. Mereka meminum arak, berjudi, makan riba, si kaya yang mencuri dibiarkan tanpa hukuman, tetapi yang miskin mencuri dirotan dan sebagainya serta lain-lain amalan yang bercanggah dengan Islam. Namun selepas dimadrasahkan oleh baginda Rasulullah SAW lantas keluarlah mereka sebagai lulusan yang paling unggul di atas muka bumi ini.

[ Tidak sekali-kali bermaksud untuk mengaibkan para sahabat ridhwanullah ‘alaihim, kecuali semata-mata mahu memberi semangat kepada kita supaya jangan berputus ada dengan rahmat Allah SWT. Ingatlah bahawa sebesar mana pun dosa atau kesalahan yang kita lakukan, sekali-kali Allah tidak akan ambil peduli dengan dosa dan kesalahan tersebut andai kita bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. ]
Apabila datang Islam kepada mereka, mereka menggunakan sedikit waktu malam untuk bermunajat kepada Allah. Mereka menginfaqkan harta mereka dengan tangan kanan sehinggakan tangan kiri tidak mengetahuinya. Mereka teramat kusyuk di dalam solat mereka. Sungguh, perkara yang melekakan hati terus ditinggalkan kerana takut akan azab Allah. Zakat yang diwajibkan ke atas mereka, mereka keluarkan dan merekalah yang menjadi penyuruh kepada perbuatan baik dan pencegah kepada perbuatan mungkar. Inilah pelajaran yang diambil daripada baginda Rasulullah SAW lantas diamal dalam kehidupan seharian mereka yang melayakkan mereka mendapat ‘Keperibadian al Quran yang Rabbani’. Ridhwanullah ‘Alaihim Ajma’in.

Sahabat sekeluargku sekalian,
            Inilah syakhisah atau watak personaliti yang patut kita cari dan cuba praktikkan dalam diri kita. Syakhsiah ini sangat mengenali Tuhannya. Ia berakhlak sebagaimana akhlak nabinya. Mentarbiah individu tersebut di Kota Mekah lantas sanggup berdepan dengan pelbagai cubaan dan rintangan. Bila suatu perkara yang amat berat menghalangi mereka, terus mereka selesaikan masalah tersebut dengan bersembahyang seraya berkata : “Arihna Ya Bilal ”. Mereka menahan tangan (kumpul tenaga) mereka, lalu mereka mendirikan sembahyang sambil meminta bantuan kekuatan daripada Tuhan Yang Maha Gagah Perkasa. Mereka sangat memahami firman Allah SWT kepada Nabi mereka :73. Dan sesungguhnya nyaris-nyaris mereka dapat memesongkanmu (Wahai Muhammad) dari apa yang Kami telah wahyukan kepadaMu, supaya Engkau ada-adakan atas nama Kami perkara yang lainnya ; dan (kalau Engkau melakukan Yang demikian) baharulah mereka menjadikan Engkau sahabat karibnya.
74. Dan kalaulah tidak Kami menetapkan Engkau (berpegang teguh kepada kebenaran), tentulah Engkau sudah mendekati dengan menyetujui sedikit kepada kehendak mereka.
75. Jika (Engkau melakukan yang) demikian, tentulah Kami akan merasakanmu kesengsaraan yang berganda semasa hidup dan kesengsaraan yang berganda juga semasa mati ; kemudian Engkau tidak beroleh seseorang Penolong pun terhadap hukuman kami.
76. Dan sesungguhnya mereka hampir-hampir berjaya mengganggumu daripada tinggal aman di bumi (Makkah) dengan tujuan mereka dapat mengusirmu dari negeri itu ; dan jika berlaku demikian, maka mereka tidak akan tinggal di situ sesudahmu melainkan sedikit masa sahaja.
77. (Demikianlah) peraturan (Kami yang tetap mengenai) orang-orang yang telah Kami utuskan sebelummu dari Rasul-rasul kami ; dan Engkau tidak akan dapati sebarang perubahan bagi peraturan Kami yang tetap itu.


Sahabatku sekalian,
Ingatlah ketika mana baginda Rasulullah SAW berdepan dengan penduduk Thaif yang sanggup melakukan kezaliman terhadap baginda lantas baginda mengadu kepada Allah SWT di dalam luahan yang penuh syahdu, terakam di dalam kitab-kitab sirah : “ Wahai Tuhan apa harusku lakukan terhadap bala dan cubaan yang penuh dahsyat ini. Apa harusku perbuat ketika kelat malam menyelubungi lalu bertambah dahsyat kesakitan terhadapku sedang aku terlalu lemah di hadapanMu. Aku mengadu lemahnya kekuatanku, sedikit cuma kebijaksaanku dan hemahku terhadap manusia. Apa harusku lakukan wahai Tuhanku? ”. Lantas jawapan dari Allah SWT dengan firmanNya :78. Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan (dirikanlah) sembahyang subuh. Sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan (keistimewaannya).
79. Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah "sembahyang tahajjud" padanya, sebagai sembahyang tambahan bagimu ; semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji.

Sahabatku sekalian,
Ini membuktikan kepada kita bahawa sembahyang adalah ubat yang paing mujarab ketika kita berdepan dengan apa jua kepayahan. Hasil daripada inilah lahirnya para sahabat yang mana disebut di dalam al Quran :


37. (Ibadat itu dikerjakan oleh) orang-orang yang kuat imannya yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual-beli daripada menyebut serta mengingati Allah, dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat ; mereka takutkan hari (kiamat) yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan.

Moga kita semua mampu mencontohi generasi anak didik baginda Rasulullah SAW yang terunggul ini. Siapa lagi kalau bukan kerana darah dan nyawa yang mereka pertaruhkan nescaya Islam tidak akan sampai kepada kita saat ini.
Radhiyallahu ‘anhum waradhu ‘anh.

Rujukan :
Kitab Al Dakwah Qawaid Wa Usul,
Dr. Jumaat Amin.
Read More

Khamis, 13 September 2012

Buih Hari ini Adalah Pemuda Hari Esok (Siri I)


Sahabat yang dikasihi kerana Allah,
            Bersua kembali kita di medan blog usrah_imtiaz buat kali ini untuk kita saling berkongsi pandangan dan saling nasihat-menasihat antara satu sama lain bagi menyahut seruan baginda Rasulullah SAW : “ Agama itu satu nasihat ”. Lantas menjadikan ia umpama jambatan untuk kita saling berhubung dan mentautkan kembali silatul rahim yang telah tersimpul rapi sebelum ini. Kita yang menyimpulnya dan kitalah yang selayaknya menjaga dengan sebaik mungkin daripada terurai dek keterbatasan waktu dan jarak untuk kita bertemu mata, duduk sejenak di halaqah usrah_imtiaz, mengaktifkan kembali iman yang sedia ada, supaya kita tidak lupa dengan tugas dan peranan yang perlu kita mainkan dalam memberi saham kepada Islam yang dianuti bersama pada hari ini.Sahabat yang dicintai kerana Allah,
Kita lihat pada hari ini berjuta-juta umat Islam di seluruh dunia. Mereka sembahyang, berpuasa serta tidak ketinggalan untuk menunaikan fardhu haji ke Kota Suci Mekah sebagai bukti yang mereka adalah hamba Allah SWT yang betul-betul taat kepada suruhan Yang Maha Esa. Hal ini memberi satu desakan kepada kita untuk bertanyakan satu persoalan.
“ Adakah di sana akan berlaku satu perubahan yang besar dalam dunia Islam atau kebangkitan kepada kehidupan Islam selepas ini? ”.
Masakan tidak, jumlah mereka terlalu dan teramat ramai!!!
Sedang satu ketika pernah baginda Rasulullah SAW memberi gambaran kepada sahabat ridhwanullah ‘alaihim tentang keadaan umat Islam di akhir zaman seraya menyebut ;” Hampir-hampir menghancurkan ke atas kalian oleh beberapa kaum seumpama berkerumunnya manusia di hadapan makanan. Lalu kami bertanya : “ Adakah kerana sedikit cuma bilangan kami pada ketika itu wahai Rasulullah? ”. Sabda Rasulullah SAW : “ Tidak, bahkan kalian terlalu ramai, seumpama buih di lautan sedang Allah mencabut rasa gerun di dalam hati musuh kalian dan Allah mencampakkan rasa wahan dalam hati kalian”. Kami bertanya : “ Apa itu wahan wahai Rasulullah? ”. Sabda Rasulullah SAW : “Kasihkan dunia lalu bencikan kematian”.

Sahabat yang diingati kerana Allah,         
Hal ini baginda Rasulullah SAW telah memberi pendedahan awal kepada kita yang mana mereka yang memiliki tanda peribadi ‘buih di lautan’ yang lahir dari benih Islam pada zaman ini iaitu mereka yang peribadinya ‘cintakan dunia’ dan ‘takutkan atau bencikan kematian’. Cintakan dunia dan keterikatan hati dengannya malah tertipu dengan kecantikan dunia adalah bahaya yang paling besar menimpa umat Islam pada hari ini. Allah berfirman :


14. Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia : kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak ; harta benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak ; kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih ; dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga).

Mereka mulai benci kepada kematian kerana mereka telah menghiasi dunia mereka dengan serba keindahan tanpa membuat persiapan untuk kembali ke negeri akhirat. Oleh sebab itu mereka takut untuk kembali daripada negeri yang penuh keindahan (dunia) ke negeri yang penuh kemusnahan (akhirat)  yang sedang menanti mereka. Hayatilah firman Allah SWT :


44. Maka merekalah orang-orang yang membuat persiapan untuk kesenangan diri mereka masing-masing.

Sahabat yang dirindui kerana Allah,
Satu soalan yang harus kita utarakan pada diri kita sendiri, berapa ramaikah bilangan pemuda Islam ketika berada di Dar al Arqam? Berapa ramaikah bilangan orang Islam ketika Rasulullah SAW menyebut : “ Demi Allah wahai bapa saudaraku, kalaulah mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku tinggalkan urusan ini (dakwah Islam), nescaya tidak sekali-kali aku tinggalkannya sehinggalah Allah menzahirkan kebenaran itu atau aku mati kerananya ”. Bahkan berapakah bilangan mereka ketika menghadapi Perang Badar? Hari pembukaan Kota Mekah umpamanya? Berapa dan berapa lagi..??? Kemudian ajukan soalan seterusnya pada diri kita, kenapa mulia [berani] sungguh mereka sedang sedikit sahaja bilangan mereka? Dan kenapa hina [takut] sungguh kita sedang bilangan kita ramai sekali?.
Bersambung...
Nantikan siri yang kedua yang akan merungkai apakah rahsia yang menjadikan sahabat ridhwanullah ‘alaihim berani menghadapi apa jua halangan dan rintangan.
Read More
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...