Ahad, 17 Jun 2012

Road To Ramadhan: Peristiwa Isra' & Mi'raj


Assalamualaikum wbt wht.

Semoga semua sahabat sekalian berada dalam keadaan sihat hendaknya.

Sedar tak sedar, kita sudah berada di penghujung bulan Rejab. Bagaimana berlalunya masa kita sepanjang sebulan ini? Bersama muhasabah diri.

Apabila sampai akhir bulan Rejab khususnya hari 27 Rejab, perkataan Isra’ dan Mi’raj akan terbit di bibir-bibir kita, para ustaz akan dijemput untuk bercerita sedikit sebanyak mengenai peristiwa agung ini. Alhamdulillah ini menunjukkan bahawa kita peka terhadap peristiwa ini.

Sebelum kita bercerita panjang mengenai peristiwa agung ini, eloklah kita mengenali secara ringkas maksud Isra’ dan Mi’raj dari sudut bahasa. 

Perkataan Isra’ dan Mi’raj mempunyai maksud yang berbeza. Perkataan Isra’ ( (الإسراءberasal dari perkataan (سرى) yang membawa maksud berjalan malam. Perkataan (الإسراء) merupakan kata infinitif bagi kata kerja (أسرى) yang juga membawa maksud berjalan malam. Akan tetapi terdapat perbezaan antara dua kata kerja ini. Perkataan (سرى) merupakan kata kerja tak transitif manakala perkataan (أسرى) merupakan kata kerja transitif.

Manakala perkataan (المعراج)  pula berasal dari perkataan (عرج) yang membawa maksud naik. Perkataan (المعراج ) merupakan kata nama alat bagi perkataan (عرج) yang membawa maksud alat yang digunakan untuk naik iaitu tangga (السلّم).

Manakala dari segi istilah, Isra’ ialah perjalanan Nabi SAW pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestine dengan menaiki binatang yang dikenali sebagai Buraq. Mi’raj pula bermaksud perjalanan naik Nabi SAW ke langit dengan menggunakan dengan menggunakan satu alat khusus yang dipanggil mi’raj iaitu tangga.

Peristiwa Isra’ dan Mi’raj merupakan dua peristiwa ghaib yang telah berlaku ke atas nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah SWT sebagai  mana telah disebut dalam Al-Quran dan hadis SAW.

Firman Allah SWT yang bermaksud: 

Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambaNya (Muhammad) pada malam hari dari Masjid Al-Haraam (di Makkah) ke Masjid Al-Aqsa (di Palestin), yang Kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda (kekuasaan dan kebesaran) Kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sangat panjang dari Anas Bin Malik: 

‘Jibril membawakan kepadaku seekor ‘Buraq’ iaitu sejenis haiwan berwarna putih, lebih panjang dari keldai dan lebih pendek daripada Baghal. Ia dapat melompat sejauh saujana mata memandang. Aku tunggangi haiwan itu sampai ke Baitul Maqdis. Sampai di sana haiwan itu kutambatkan di tambatan yang biasa digunakan para nabi.

Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan solat di situ dua rakaat. Setelah aku keluar, Jibril datang membawa dua buah bejana, yang satu berisi khamar (arak) dan yang satu lagi berisi susu. Aku memilih susu. Kata Jibril ‘Anda memilih yang benar’.

Kemudian kami di bawa ke langit. Lalu Jibril minta supaya di bukakan pintu. Jibril ditanya ‘ Anda siapa?’ Sahut Jibril ‘Aku Jibril’. Tanya: ‘Siapa bersama anda?’ Jawab: ‘Muhammad’. Tanya: ‘Sudah diutuskan dia (menjadi rasul)?’ Jawab: ‘Ya, benar, dia sudah diutus!’. Setelah itu baru pintu di bukakan untuk kami. Tiba-tiba kami berjumpa Adam. Beliau mengucapkan ‘Selamat datang’ kepadaku serta mendoakan semoga beroleh kebaikan.

Kemudian kami naik ke langit kedua. Jibril AS meminta dibukakan pintu. Lalu dia ditanya: ‘Siapa anda?’ Jibril menjawab: ‘Aku Jibril’. Tanya: ‘Siapa bersama anda?’. Jawab: ‘Muhammad’. Tanya: ‘Apakah dia sudah diutus?’. Jawab: ‘Ya, dia sudah diutus.’ Setelah itu baru pintu dibuka untuk kami. Tiba-tiba kami bertemu dengan dua orang anak dan pakcik, iaitu Isa anak Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihimassalam. Keduanya mengucapkan selamat datang kepadaku., serta mendoakan semoga aku beroleh kebaikan.

Kemudian aku dibawa ke langit ketiga. Jibril meminta pula dibukakan pintu. Lalu dia ditanya: ‘Siapa anda?’ Jibril menjawab: ‘Aku Jibril’. Tanya: ‘Siapa bersama anda?’. Jawab: ‘Muhammad SAW’. Tanya: ‘Apakah dia sudah diutus?’. Jawab: ‘Ya, dia sudah diutus.’ Lalu pintu di bukakan bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Yusuf AS yang kecantikannya seperdua dari seluruh kecantikan yang ada. Dia mengucapkan selamat datang kepadaku, dan mendoakan semoga aku beroleh kebaikan.

Sesudah itu kami di bawa ke langit keempat. Jibril AS meminta supaya dibukakan pula. Lalu dia ditanya: ‘Siapa anda?’ Jibril menjawab: ‘Aku Jibril’. Tanya: ‘Siapa bersama anda?’. Jawab: ‘Muhammad SAW’. Tanya: ‘Apakah dia sudah diutus?’. Jawab: ‘Ya, dia sudah diutus.’ Setelah itu barulah pintu di bukakan untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu Idris AS. Dia mengucapkan selamat datang kepadaku, serta mendoakan semoga aku beroleh kebaikan. Firman Allah swt: ‘Kami yang naikkan dia (Idris) ke tempat yang tinggi.’ -surah Maryam ayat 57.

Kemudian kami naik ke langit kelima.  Jibril AS meminta supaya dibukakan pula. Lalu dia ditanya: ‘Siapa anda?’ Jibril menjawab: ‘Aku Jibril’. Tanya: ‘Siapa bersama anda?’. Jawab: ‘Muhammad SAW’. Tanya: ‘Apakah dia sudah diutus?’. Jawab: ‘Ya, dia sudah diutus.’ Setelah itu pintu dibuka untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Harun AS. Dia mengucapkan selamat kepadaku, dan mendoakan semoga aku mendapat kebaikan.

Kemudian kami naik ke langit keenam. Lalu Jibril minta supaya dibukakan pintu. dia ditanya: ‘Siapakah anda?’ Jibril menjawab: ‘Aku Jibril’. Tanya: ‘Siapa bersama anda?’. Jawab: ‘Muhammad ‘. Tanya: ‘Apakah dia sudah diutus?’. Jawab: ‘Ya, dia sudah diutus.’ Sesudah itu barulah pintu di bukakan untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu Musa as. Dia mengucapkan selamat datang kepadaku, dan mendoakan semoga aku mendapat kebaikan.

Kemudian kami naik ke langit ketujuh. Jibril minta dibukakan pula pintu. Dia ditanya: ‘Siapakah anda?’ Jibril menjawab: ‘Aku Jibril’. Tanya: ‘Siapa bersama anda?’. Jawab: ‘Muhammad SAW’. Tanya: ‘Apakah dia sudah diutus?’. Jawab: ‘Ya, dia sudah diutus.’ Sesudah itu, lalu pintu dibuka untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu Ibrahim as sedang bersandar ke Baitul Makmur, di mana 70000 malaikat setiap hari masuk ke dalamnya dan mereka tidak pernah kembali lagi dari situ.

Kemudian Jibril membawaku ke Sidratul Muntaha, mendapatkan sebatang pohon yang daunnya seperti telinga gajah, dan buahnya sebesar kendi. Setiap kali ia tertutup dengan kehendak Allah SWT, ia berubah sehingga tidak satu pun makhluk Allah yang sanggup mengungkapkan keindahannya. Lalu Allah SWT menurunkan wahyu kepadaku, mewajibkan solat 50 kali sehari semalam.

Sesudah itu aku turun ke tempat Musa AS. Musa bertanya :’Apa yang telah diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu?’ Jawabku: ‘Solat 50 kali’. Kata Musa: ‘Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan, kerana umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Aku sendiri telah mencuba terhadap Bani Israil.’ Kata nabi SAW: ‘Aku kembali kepada Tuhanku, lalu aku memohon: ‘Ya Tuhan, Berilah umatku keringanan.’ Maka Allah menguranginya lima. Sesudah itu aku kembali kepada Musa. Kataku: ‘Allah menguranginya lima’. Kata Musa: ‘Umatmu tidak akan sanggup menunaikannya sebanyak itu. Kerana itu kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan.’ Kata Nabi SAW selanjutnya: ‘Aku jadi berulang-ulang pulang pergi antara Tuhanku Tabaraka wa Taala dengan Musa, sehingga akhirnya Allah berfirman: ‘Kesimpulannya ialah solat lima kali sehari semalam.’ Bagi tiap-tiap satu kali solat, sama nilainya dengan sepuluh solat. maka jumlah nilainya lima puluh juga. Dan siapa yang bermaksud hendak berbuat kebajikan, tetapi tidak dilaksanakannya, dituliskan untuknya (pahala) 1 kebajikan. Apabila dilaksanakannya, maka ditulis baginya (pahala) 10 kebajikan. Dan siapa bermaksud hendak berbuat kejahatan, tetapi tidak dilaksanakannya, tidak akan ditulis apa-apa baginya. tetapi jika dilaksanakannya, maka di tulis baginya balasan 1 kejahatan. Sesudah itu aku turun kembali ke tempat Musa AS. Lalu aku menceritakan kepadanya apa yang difirmankan Tuhanku itu. Kata Musa: ‘Kembalilah kepada Tuhanmu, dan mintalah keringanan.’ Jawab Rasulullah SAW: ‘Aku telah berulang kali kembali kepada Tuhanku meminta keringanan, sehingga aku malu kepada-Nya.’ (Muslim) 

Dalam hadis yang (Sahih Bukhari, Kitabul Tauhid) lain diceritakan bahawa Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril AS dan dibelah dada Baginda SAW untuk dicuci dengan menggunakan air zam-zam. Setelah selesai Jibril AS membasuh dada Baginda SAW, Baginda SAW meneruskan perjalanan –Isra’- ke Baitul Maqdis dengan menaiki Buraq.

Terlalu banyak hadis yang menceritakan tentang peristiwa Isra’ dan Mi’raj ini. Kalau pembaca semua tidak keberatan, bolehlah belek kitab Tafsir Ibnu Kathir. Dalam kitab tersebut, Ibnu Kathir (meninggal pada 774h) menceritakan dengan panjang lebar mengenai peristiwa ini dengan mendatangkan dalil-dalil dari Rasulullah SAW. Untuk ayat pertama surah Al-Isra’, beliau telah menulis melebihi  60 muka surat untuk menceritakan peristiwa agung ini.

Bilakah berlakunya Isra’ dan Mi’raj?

Para ulama Islam telah berbeza pendapat berkenaan tarikh berlakunya peristiwa Isra’ & Mi’raj. Terdapat tiga pendapat berkenaan bila berlakunya peristiwa ini:

Pendapat pertama: Pendapat yang paling banyak diberikan oleh ulama Islam iaitu setahun sebelum berlakunya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Akan tetapi, mereka semua masih lagi berselisih pendapat walaupun telah menetapkan Isra’ dan Mi’raj berlaku setahun sebelum hijrah. Antara mereka mengatakan Isra’ dan Mi’raj berlaku sebulan sebelum hijrah, ada juga yang menyatakan dua bulan sebelum hijrah, ada yang mengatakan lapan bulan sebelum hijrah dan ada juga yang mengatakan sepuluh bulan sebelum hijrah. Manakala pendapat yang popular dalam kalangan ahli-ahli sejarah ialah pada malam 27 Rejab sebagaimana popular dalam kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini. Akan tetapi, para muhaddisin, fuqoha’ dan para mufassirin tidak menyatakan bahawa peristiwa ini berlaku dalam bulan Rejab secara jelas, sebaliknya mereka hanya menyatakan bahawa ia berlaku setahun sebelum hijrah nabi.

Pendapat kedua: berlaku tiga tahun sebelum hijrah.

Pendapat ketiga: lima tahun sebelum hijrah.

Walau sebanyak mana pun pendapat para ulama mengenai tarikh berlakunya Isra’ dan Mi’raj, tugas kita ialah meyakini bahawa peristiwa agung yang melibatkan Rasulullah SAW ini benar-benar berlaku sebagaimana yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis-hadis nabi SAW.

Adakah peristiwa ini hanya berlaku sekali sahaja atau berulang-ulang?

Para ulama telah berselisih pendapat tentang perkara ini:

Pendapat pertama: Peristiwa ini hanya berlaku sekali sahaja.

Pendapat kedua: Isra’ nabi dari Mekah ke Palestin berlaku dua kali manakala Mi’raj nabi hanya berlaku sekali. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-hafiz Ibnu Hajar.

Pendapat ketiga:  Isra’ berulang sebanyak tiga atau empat kali manakala Mi’raj hanya berlaku sekali. Antara ketiga-tiga pendapat ini, pendapat pertama adalah yang aula (utama) untuk dipegang berdasarkan ayat pertama Surah Isra’.

Satu persoalan lagi untuk ditimbulkan. Adakah peristiwa ini berlaku di dalam mimpi Nabi SAW, atau berlaku ke atas jasad Nabi SAW sahaja atau berlaku ke atas jasad dan roh Nabi SAW atau ke atas roh Nabi SAW sahaja? 

Para sahabat telah berselisih pendapat dalam menetapkan perkara ini. 

Pendapat pertama : Ada dalam kalangan mereka yang menyatakan peristiwa ini hanya berlaku pada roh Nabi SAW sahaja. 

Pendapat kedua : Berlaku ke atas jasad dan roh Nabi SAW. Inilah yang paling banyak disepakati oleh Ahli Sunah.

Tiada seorang pun daripada para sahabat yang menyatakan peristiwa Isra’ dan mi’raj berlaku di dalam mimpi Nabi SAW.

Ada ke amalan khusus untuk peristiwa Isra’ dan Mi’raj?

Kita sedia maklum tidak ada sesuatu yang pasti dalam penentuan tarikh Isra’ dan Mi’raj. Cumanya pendapat ini telah masyhur dan diketahui di kalangan umat Islam semenjak kurun-kurun mereka memperingati Isra’ dan Mi’raj pada malam 27 Rejab. Dalam keadaan tidak berlaku pada malam tersebut (pada ketika itu) sebarang amalan atau ibadah. Malam Isra’ dan Mi’raj ini tidak disyariatkan untuk kita mengkhususkannya dengan bangun malam atau berpuasa pada siang harinya.

Telah berkata Ibnu Qayyim Aljauziyyah (w.751H): “ Telah berkata Ibnu Taymiyyah (w.728H) : dan tidak diketahui daripada kaum Muslimin yang menjadikan malam Isra’ kebaikan dari selainnya, khususnya malam Al-Qadar, dan para sahabat dan para tabiin tidak mengkhususkan untuk malam Isra’ dengan sesuatu perkara dan tidak menyebutnya, dengan ini, tidak diketahui malamnya”.

Tidak dituntut juga daripada seseorang muslim untuk melakukan apa-apa amalan yang khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah pada malam atau pada siang hari tersebut. Kerana itu umat Islam dahulu tidak memberi tumpuan kepada malam Isra’ dan Mi’raj.

Persoalan menyambut hari Isra’dan Mi’raj, jika ia dimaksudkan untuk mengambil pengajaran dari peristiwa yang agung ini dan apa-apa kesannya dalam kehidupan Nabi SAW adalah tidak mengapa.

Perkara ini penting untuk kita ambil pengajaran dan iktibar darinya, selama-mana tidak timbul darinya sebarang amalan atau ibadat yang khusus. Jika demikian tidak ada sebarang halangan untuk kita menyambut peristiwa ini. Menyambut sesuatu juga membawa maksud mengambil berat dan memberi perhatian kepadanya, yakni perkara itu tidak dilupakan dan tidak ditinggalkannya.

Maka kita menyambut yakni mengambil berat tentang perkara Isra’ dan Mi’raj ini terutama pada perkara yang penting iaitu berkaitan Masjid al-Aqsa, sebagai tempat penghujung Isra’ dan permulaan Mi’raj. Isra’ tamat di masjid al-Aqsa dan Mi’raj bermula di masjid al-Aqsa hingga naik ke langit yang tinggi.

Maka kita perlu memerhatikan keadaan umat Islam pada masa sekarang di Masjid al-Aqsa yang ditawan dalam genggaman Yahudi. Sedangkan manusia lalai dari perkara utama ini, perkara yang paling utama nisbahnya bagi umat Islam pada masa kita sekarang ialah persoalan Palestine, dan persoalan lain yang melibatkan kekejaman orang-orang kafir terhadap umat Islam seperti di Syiria, Iraq, dan sebagainya.

Pengajaran dari peristiwa Isra’ & Mi’raj

Melalui peristiwa agung ini, kita boleh fokuskan kepada dua perkara yang tersangat penting iaitu: perkara yang berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa dan perkara kedua ialah pensyariatan sembahyang lima waktu.

Sebagaimana yang kita tahu, Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama kaum Muslimin sebelum Allah SWT memerintahkan Nabi SAW memindahkan kiblat ke Masjidil Haram. Ini menunjukkan hubungan yang erat antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sebagaimana disebut tentangnya di dalam ayat pertama Surah Al-Isra’. 

Akan tetapi, keadaan Masjidil Aqsa pada saat ini tidak seperti dahulu. Semuanya dikawal ketat oleh Yahudi laknatullah. Umat Islam di sekitar Masjid Al-Aqsa dihalang untuk beribadat di dalamnya terutamanya golongan muda. Selain itu, umat Islam di sana ditindas oleh Zionis yang tidak berperikemanusiaan.
Oleh itu, menjadi satu tuntutan kepada kita untuk menghalang gerakan dan kemaraan Zionis dalam menjatuhkan Islam sama ada di bumi Palestine mahupun di dunia amnya.

Pengajaran yang kedua ialah pelaksanaan sembahyang lima waktu sehari semalam. Ia merupakan tiang bagi agama yang tercinta ini dan merupakan perkara pertama yang dihisab oleh Allah kelak. Tuntutan peri penting pelaksanaannya dapat dilihat melalui cara Baginda SAW mendapat perintah kewajipan melaksanakannya iaitu secara terus daripada Allah. Kepentingan solat tidak dapat disangkal lagi oleh setiap muslim. Bahkan hari demi hari, para saintis menjumpai kelebihan ibadat solat sama ada dari segi spritual mahupun fizikal.

Telah jelas lagi bersuluh. Oleh itu, menjadi kewajipan bagi kita seorang muslim yang mukalaf untuk mempercayai peristiwa agung ini. Tidak hanya sekadar berkata-kata, bahkan perlu diteguhkan kepercayaan di dalam hati tanpa sebarang syak dan rasa sangsi.

Semoga kita semua diteguhkan iman dalam meyakini segala perkara ghaib yang telah diceritakan Allah SWT melalui Al-Quran mahupun melalui perantaraNya iaitu Muhammad SAW.

Semoga dipanjangkan umur oleh Allah SWT untuk bertemu dengan Ramadhan pada tahun ini dan untuk terus beribadat kepadaNya. Wallahu A’lam.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...